Empresa

empresa

Consultores Financieros y Fiscales és un despatx professional que va ser fundat el 1984 per tres Inspectors d’Hisenda de l’Estat en excedència. Està integrat per Advocats i Economistes, especialitzats en l’assessorament fiscal i comptable.

El despatx professional està dirigit principalment a petites i mitjanes Empreses, empresaris individuals, professionals i clients particulars que requereixen d’un assessorament a mida, directe i personalitzat.

El nostre despatx té àmplia experiència, de 30 anys, en tots els àmbits del Dret Tributari, i especialment en l’assessorament, planificació, liquidació i presentació de declaracions relatives a tot tipus d’Impostos directes i indirectes.

D’aquesta forma, Consultores Financieros y Fiscales ha aconseguit mantenir la millor qualitat i rigor en l’assessorament comptable i financer dintre de l’àrea del Dret Tributari.

El nostre equip

Blanca Colls Borras, Economista.

Esther Colls Borras, Advocat, Màster en Tributació/Assessoria Fiscal CEF.

Yolanda Llavat Ruiz, Advocat.

Yolanda Garcia Gutiérrez, comptabilitat.