De conformitat amb el previst a la Lley 15/99 de Protecció de Dades l’informem de que les seves dades passaràn a formar part d’un fitxer sota la nostra responsabilitat i del que som destinataris amb la finalitat de gestionar la relació. Si facilita dades d’un tercer, ho fa havent-se informat i obtingut el consentiment per a que tractem les seves dades. Té dret a accedir, rectificar, cancelar o oposar-se al tractament d’aquestes dades a l’e-mail consultores@grupouni2.com o en el domicili social de CONSULTORES FINANCIEROS Y FISCALES, S.L.P., al carrer Pau Claris, 149, pral. 1ª, 08009 Barcelona.